DSCF1570.JPG

   גלישה וסקי מים

ספורט אקסטרים לחברי עמותת תקוות פעילות הגלישה וסקי המים מעניקים לחברי העמותה חוויה ספורטיבית המשלבת שיווי משקל שליטה בגלשן ואדרנלין 

הרשמה לפעילות סקי מים

09-10.7.2020